«Ο μεγάλος φόβος για τα βιβλία» – Όταν τα βιβλία θεωρούνταν αιτία μετάδοσης σοβαρών ασθενειών