Το κίνημα του μινιμαλισμού στις εικαστικές τέχνες σε σύγκριση με τον μινιμαλισμό στη μουσική