Θόρυβοι και Καπιταλισμός – Λίγα λόγια από τους μεταφραστές