Παραμύθια μιλημένα κι ακουσμένα – Λίγα λόγια από τη συγγραφέα