Ο Φοβιτσιάρης Ουρανός – Λίγα λόγια από τον συγγραφέα