Η Λίδα η Χρυσαλλίδα – Λίγα λόγια από τον συγγραφέα