Το γράμμα της λευκής πουλάδας – Λίγα λόγια από τη συγγραφέα