Ο τόπος μου και ο μύθος της μαρμαρωμένης γριάς – Λίγα λόγια από τον συγγραφέα