Ιστορία και ιδεολογία της Αγχιάλου – Λίγα λόγια από τον συγγραφέα