Ηδύφωνο Live Συναντήσεις “Κάποτε στο Αίγιο του μεσοπολέμου, στην πόλη της σταφίδας””