“Επιπρόσθετη Εικονογράφηση”: Tο χόμπι του 18ου αιώνα που δημιουργούσε βιβλία προγόνους της… “wikipedia”.